World Of AO Wiki
Etiqueta: Edición visual
Etiqueta: Edición visual
Línea 4: Línea 4:
   
 
Vida: 5000
 
Vida: 5000
  +
   
 
Nombre: GENIO DEL BOSQUE
 
Nombre: GENIO DEL BOSQUE
  +
 
Tipo de daño: FISICO/MAGICO
 
Tipo de daño: FISICO/MAGICO
  +
 
Vida: 5000
 
Vida: 5000
  +
   
 
Nombre: HOBBIT GIGANTE
 
Nombre: HOBBIT GIGANTE
  +
 
Tipo de daño: FISICO
 
Tipo de daño: FISICO
  +
 
Vida: 8500
 
Vida: 8500
  +
   
 
Nombre: ABOMINACIÓN
 
Nombre: ABOMINACIÓN
  +
 
Tipo de daño: FISICO
 
Tipo de daño: FISICO
  +
 
Vida: 8500
 
Vida: 8500
  +
   
 
Nombre: TRITON
 
Nombre: TRITON
  +
 
Tipo de daño: FISICO
 
Tipo de daño: FISICO
  +
 
Vida: 7000
 
Vida: 7000
  +
   
 
Nombre: VIUDA NEGRA
 
Nombre: VIUDA NEGRA
  +
 
Tipo de daño: FISICO / ENVENENA
 
Tipo de daño: FISICO / ENVENENA
  +
 
Vida: 3000
 
Vida: 3000
  +
   
 
Nombre: MEDUSA
 
Nombre: MEDUSA
Tipo de daño: FISICO
 
Vida: 5500
 
   
Nombre: DEVASTADOR
 
Tipo de daño: FISICO
 
Vida: 40000
 
 
Nombre: GIGANTE
 
 
Tipo de daño: FISICO/MAGICO
 
Tipo de daño: FISICO/MAGICO
Vida:95000
 
   
  +
Vida: 5500
Nombre: DEVIR
 
Tipo de daño: FISICO/MAGICO
 
Vida: 70000
 
   
Nombre: BRUJO
 
Tipo de daño: FISICO/MAGICO
 
Vida: 30000
 
   
Nombre: DEMONIO DE FUEGO
+
Nombre: DEVASTADOR
Tipo de daño: FISICO/MAGICO
 
Vida: 100000
 
   
Nombre: CENTINELA
 
Tipo de daño: FISICO/MAGICO
 
Vida: 15000
 
 
Nombre: URUK
 
 
Tipo de daño: FISICO
 
Tipo de daño: FISICO
Vida: 30000
 
   
  +
Vida: 40000
Nombre: MOMIA FARAÓN
 
Tipo de daño: FISICO/MAGICO
 
Vida: 250000
 
   
Nombre: CABALLERO HELADO
 
Tipo de daño: FISICO/MAGICO
 
Vida: 350000
 
   
Nombre: JOHN SILVER
+
Nombre: GIGANTE
Tipo de daño: FISICO
 
Vida: 25000
 
   
Nombre: CHAMAN
 
 
Tipo de daño: FISICO/MAGICO
 
Tipo de daño: FISICO/MAGICO
Vida: 15000
 
   
  +
Vida:95000
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
+
Nombre: DEVIR
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
  +
Tipo de daño: FISICO/MAGICO
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
  +
Vida: 70000
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
+
Nombre: BRUJO
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
  +
Tipo de daño: FISICO/MAGICO
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
  +
Vida: 30000
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
+
Nombre: DEMONIO DE FUEGO
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
  +
Tipo de daño: FISICO/MAGICO
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
  +
Vida: 100000
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
+
Nombre: CENTINELA
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
  +
Tipo de daño: FISICO/MAGICO
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
  +
Vida: 15000
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
+
Nombre: URUK
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
  +
Tipo de daño: FISICO
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
  +
Vida: 30000
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
+
Nombre: MOMIA FARAÓN
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
  +
Tipo de daño: FISICO/MAGICO
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
  +
Vida: 250000
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
+
Nombre: CABALLERO HELADO
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
  +
Tipo de daño: FISICO/MAGICO
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
  +
Vida: 350000
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
+
Nombre: JOHN SILVER
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
  +
Tipo de daño: FISICO
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
  +
Vida: 25000
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
+
Nombre: CHAMAN
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
  +
Tipo de daño: FISICO/MAGICO
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
  +
Vida: 15000
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
 
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 
   
  +
<br />
Nombre:
 
Tipo de daño:
 
Vida:
 

Revisión del 18:56 7 oct 2020

Nombre: GENIO DE LAS CAVERNAS

Tipo de daño: FISICO / MAGICO

Vida: 5000


Nombre: GENIO DEL BOSQUE

Tipo de daño: FISICO/MAGICO

Vida: 5000


Nombre: HOBBIT GIGANTE

Tipo de daño: FISICO

Vida: 8500


Nombre: ABOMINACIÓN

Tipo de daño: FISICO

Vida: 8500


Nombre: TRITON

Tipo de daño: FISICO

Vida: 7000


Nombre: VIUDA NEGRA

Tipo de daño: FISICO / ENVENENA

Vida: 3000


Nombre: MEDUSA

Tipo de daño: FISICO/MAGICO

Vida: 5500


Nombre: DEVASTADOR

Tipo de daño: FISICO

Vida: 40000


Nombre: GIGANTE

Tipo de daño: FISICO/MAGICO

Vida:95000


Nombre: DEVIR

Tipo de daño: FISICO/MAGICO

Vida: 70000


Nombre: BRUJO

Tipo de daño: FISICO/MAGICO

Vida: 30000


Nombre: DEMONIO DE FUEGO

Tipo de daño: FISICO/MAGICO

Vida: 100000


Nombre: CENTINELA

Tipo de daño: FISICO/MAGICO

Vida: 15000


Nombre: URUK

Tipo de daño: FISICO

Vida: 30000


Nombre: MOMIA FARAÓN

Tipo de daño: FISICO/MAGICO

Vida: 250000


Nombre: CABALLERO HELADO

Tipo de daño: FISICO/MAGICO

Vida: 350000


Nombre: JOHN SILVER

Tipo de daño: FISICO

Vida: 25000


Nombre: CHAMAN

Tipo de daño: FISICO/MAGICO

Vida: 15000